Caryocolum tricolorellum Trefärgad stjärnblomsmal

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Framvingar med brun bas och brunt i bakre delen. Stor svart framkantsfläck som har vit inre begränsning. Vinklat vitt tvärband 4/5 ut. Huvud mörkgrått. Antenner svarta med svaga ljusa ringar.
 ©
♀+♂
Vingbredd: 12-14 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Stellaria holostea
Arterna är: Lika
Skillnad: Tricolorellum har rödbrun bas och speciellt rödbruna fläckar i bakre halvan, den svarta framkantsfläcken är bredare med tydligare vit inre begränsning, antennerna är inte lika tydligt ringade och huvud och yttersta segmentet av palperna är mrökgråa eller svarta medan de är till stora delar vita hos blandellum.

Caryocolum blandellum Svartfläckig buskstjärnblomsmal

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Vita framvingar med brun pudring och varierande mängd grå pudring. Utåtriktad svart fläck från framkanten 1/4 ut och 2 små svarta fläckar utanför denna. Vinklat vitt tvärband 4/5 ut. Huvud vitt. Antenner ringade i svart och gulvitt.
©
♀+♂
Vingbredd: 12-15 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Stellaria holostea