Cabera pusaria Snövit streckmätare

Alla foton ♀/♂
Kännetecken: Vita vingar med varierande mängd grå fjäll. Tre tydliga silvergrå tvärlinjer på framvingen varav de två yttre är karakteristiskt raka. Hanen har kamtandade antenner. Störst av liknande arter.
 ©
♀+♂
Vingbredd: 25-35 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Alnus, Betula, Quercus, Salix, Sorbus aucuparia, Ulmus
Arterna är: Lite lika
Skillnad: Pusaria är större, renare vit med färre svarta prickar, tvärlinjerna är mer grå och de två yttre rakare och hanen har brett kamtandade antenner.

Scopula ternata Blåbärslövmätare

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Ljusgrå vingar med bruna prickar och 3-4 lite diffusa tvärlinjer. Saknar diskpunkter.
©
♀+♂
Vingbredd: 20-29 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Calluna vulgaris, Vaccinium myrtillus, Vaccinium uliginosum