Kännetecken: Mörkgrå framvingar med ett brett ljust tvärband 1/3 ut som dock kan vara diffust. Brett ljust tvärband från bakhörnet som är brutet på mitten och breddas och delas upp i 3 fingrar mot framkanten.

Argyroploce
noricana

Fjällsippebrokvecklare

Alla foton Synonymer
 ©
♀+♂
Vingbredd: 14-16 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Dryas octopetala
Arterna är: Lika
Skillnad: Noricana har normalt ett tydligt ljust inre tvärband, men det finns mer diffust tecknade exemplar som kan vara svåra att skilja från aquilonana. Mindre tydligt tecknade exemplar bör samlas in för säker artbestämning.
Kännetecken: Blygrå framvingar med brett vitt tvärband från 3/4 ut på framkanten mot bakhörnet. Vita fläckar också längs ytterkanten som går ända ut i fransarna. Fjällhed.

Argyroploce
aquilonana

Fjällbrantsbrokvecklare

  Synonymer Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 14-16 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: