Argyresthia aurulentella Guldbarrmal

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Guldglänsande framvingar med ofta lite rosa eller violett skimmer samt diffusa längsgående ljusa stråk. Huvud och mellankropp vita.
 ©
♀+♂
Vingbredd: 7-9 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Juniperus
Arterna är: Lite lika
Skillnad: Aurulentella är tydligt mindre och har vitt huvud och mellankropp.

Argyresthia bergiella Guldglansmal

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Otecknade guldglänsande eller mässingsglänsande framvingar. Huvudet gult eller rostgult. Antennbasen förtjockad och vit.
©
♀+♂
Vingbredd: 9-13 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Picea abies