Argyresthia abdominalis Linjerad enbarrsmal

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Orangebruna framvingar med vit teckning i form av rotstreck, stråk längs fram- och bakkant i inre delen samt nätmönster i yttre delen. Huvud och mellankropp vita.
 ©
♀+♂
Vingbredd: 7-9 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Juniperus
Arterna är: Lite lika
Skillnad: Abdominalis är mindre och har bl.a. två långa längsgående orangebruna stråk i inre delen av framvingen längs framkant och i bakre halvan.

Argyresthia sorbiella Rönnknoppmal

Alla foton
Kännetecken: Variabel. Normalt vita vingar med två gulbruna bakkantsfläckar och nätmönster i främre halvan i samma färg. Kan också ha brunflammiga vingar med tre vita bakkantsfläckar. Huvud och mellankropp vita.
©
♀+♂
Vingbredd: 10-13 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Sorbus aucuparia