Argynnis adippe Skogspärlemorfjäril

Alla foton Synonymer ♀/♂
Kännetecken: Vingarna gulröda eller brungula med svarta fläckar. Bakvingens undersida är brungul, grön längs bakkanten. Inre delen har 14-16 silverfläckar. Utanför finns 4 bruna fläckar med silverkärna. Längs ytterkanten finns 7 silverfläckar.
 ©
♀+♂
Vingbredd: 47-63 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Viola canina
Arterna är: Lite lika
Skillnad: Ovansida: Skuggpärlemorfjäril har runda svarta fläckar längs ytterkanten, skogspärlemorfjäril halvmånar. Undersida: Bakvingarna helt annorlunda, skuggpärlemorfjäril saknar fläckar och har istället en tydligt tvådelad bakvingeundersida.

Argynnis laodice Skuggpärlemorfjäril

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Vingarna gulröda eller brungula med bl.a. 2 rader av runda svarta fläckar i yttre halvan. Undersidan har gröngul inre del med 2 bruna tvärlinjer och yttre del som är rödgrå som skiljs från inre med en vit vågig linje.
©
♀+♂
Vingbredd: 52-65 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Viola canina, Viola palustris