Archips betulanus Porssommarvecklare

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Hanens framvingar gulbruna. Mörkbrunt fält från bakkanten längst in och diffust centralt brunt tvärband och ofta gråa fält i det brun. Honan gulbrun med svagare teckning. Båda könen har tunna mörka tvärlinjer.
 ©
♀+♂
Vingbredd: 18-28 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula, Crataegus, Populus, Prunus, Pyrus, Quercus, Salix, Tilia
Arterna är: Lite lika
Skillnad: Honan av crataegana har tydligare mörk teckning och speciellt ett mörkt fält precis innanför ytterkanten. Hanen av crataegana har tydligare avgränsade mörka fält som dessutom har ljus kant.

Archips crataeganus Hagtornssommarvecklare

Alla foton Synonymer ♀/♂
Kännetecken: Brungrå framvingar. Mörkbrun fläck längst in från bakkanten, centralt tvärband från bakkanten som inte når framkanten hos hanen och mörkbrun fläck långt ut vid framkanten som fortsätter som smalt band mot bakhörnet.
©
♀+♂
Vingbredd: 15-27 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Fraxinus, Quercus, Salix, Tilia, Ulmus