Aporophyla luenebergensis Kamsprötat puckelfly

Alla foton Synonymer ♀/♂
Kännetecken: Variabel. Ljusgrå till nästan svarta framvingar. De flesta har ett mörkare mellanfält med taggig begränsning. Hanen har långa kamtandade antenner. Ljusa individer har mörkt band längs ytterkanten.
 ©
♀+♂
Vingbredd: 36-44 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Anthericum, Calluna, Crataegus, Cytisus, Deschampsia, Epilobium, Genista, Lithospermum, Myosotis, Prunus spinosa, Rumex, Stellaria
Arterna är: Lika
Skillnad: Luenebergensis har tydligare avgränsat mellanfält. Proxima har tydligare oval och njurfläck, ofta en rostbrun fläck bakom ovalen samt har ett ljust stråk från framhörnet som vidgas successivt under sin väg mot bakkanten. Proxima flyger tidigare.

Lasionhada proxima Tallhedsfly

Alla foton Synonymer ♀/♂
Kännetecken: Grå framvingar med diffust avgränsat mörkare mellanfält. Ljus oval och njurfläck med svart kant. Ljust diagonalt stråk mellan mellanfält och ytterfält som startar vid framhörnet. Ofta rostbrun fläck bakom ovalen.
©
♀+♂
Vingbredd: 30-37 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Dianthus, Leontodon, Rumex, Silene, Taraxacum