Amphipyra berbera Storringat buskfly

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Bruna framvingar med två vågiga ljusa tvärlinjer med mörk kant. Tydlig oval i form av lite ljus ring. Yttre tvärlinjen viker av inåt mot bakkanten och den inre ganska rak mot framkanten. Kopparfärgade bakvingar.
 ©
♀+♂
Vingbredd: 40-56 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Lonicera, Populus, Quercus, Salix, Sorbus, Syringa
Arterna är: Mycket lika
Skillnad: Inre begränsningen av mittfältet viker av inåt vid framkanten hos pyramidea. Hos berbera är den istället ganska rak vid framkanten och har istället större hack i bakre halvan. Yttre begränsningen av mittfältet är rak vid bakkanten hos pyramidea, medan den hos berbera går inåt vid bakkanten. Ovalen större hos berbera. Ljusa tvärlinjerna bredare hos berbera. Det rostfärgade på undersidan av bakvingarna är begränsat till yttre tredjedelen hos pyramidea, medan det hos berbera fortsätter mot basen i bakre delen. När man ser palperna rakt framifrån är berberas mörka med ljusa spetsar, medan pyramideas är ljusa hela vägen.

Amphipyra pyramidea Pyramidbuskfly

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Bruna framvingar med två vågiga ljusa tvärlinjer med mörk kant. Oftast tydlig oval i form av lite ljus ring. Yttre tvärlinjen går rakt mot bakkanten och den inre viker av inåt vid framkanten. Kopparfärgade bakvingar.
©
♀+♂
Vingbredd: 40-52 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula, Carpinus, Crataegus, Frangula alnus, Fraxinus, Ligustrum, Lonicera, Populus, Prunus spinosa, Quercus, Salix, Syringa, Tilia, Ulmus