Alucita hexadactyla Kaprifolfjädermott

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Alla vingar uppdelade i sex fjäderlika flikar som hos en solfjäder. Framvingarna gulbruna med två oregelbundna mörkbruna tvärband med ljus kant. Det yttre tvärbandet är mörkast och bredast på fjäder 3-4 och saknas i princip på fjäder 5.
 ©
♀+♂
Vingbredd: 13-16 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Lonicera
Arterna är: Mycket lika
Skillnad: Det yttre tvärbandet är hos hexadactyla bredast och mörkast på fjäder 3-4 och i princip osynligt redan på fjäder 5, medan det hos grammodactyla är jämnmörkt och avtar regelbundet i bredd från fjäder 3 till fjäder 5. Det inre tvärbandet är mer jämnbrett hos grammodactyla och den yttre begränsning relativt rak från framkanten, medan tvärbandet är mer oregelbundet och den yttre begränsningen har ett tydligt hack inåt en liten bit från framkanten. De ljusa begränsningarna av tvärbanden syns tydligare hos grammodactyla. Ändsegmentet på labialpalperna är mycket längre hos hexadactyla (lika långt eller längre än mittsegmentet), medan det hos grammodactyla är kortare och nästan dolt i en fjälltofs.

Alucita grammodactyla Fältväddsfjädermott

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Alla vingar uppdelade i sex fjäderlika flikar som hos en solfjäder. Framvingarna gulbruna med två mörkbruna tvärband med ljus kant. Det yttre tvärbandet är jämnmörkt och fjäder 3-5 går regelbundet från längst till kortast.
©
♀+♂
Vingbredd: 11-14 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Scabiosa columbaria