Alsophila aescularia Ullgumpsmätare

Alla foton ♀/♂
Kännetecken: Triangulär gråbrun vinge med tydligt hackigt yttre ljust band som är rakt och brett vid framkanten och otydligare inre band skiljer hanen från alla andra tidigflygande arter. Honan vinglös.
 ©
♀+♂
Vingbredd: 9-35 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula, Corylus avellana, Crataegus, Fagus, Prunus spinosa, Quercus, Salix, Ulmus
Arterna är: Lite lika
Skillnad: Flygtiden överlappar inte, aescularia har en mer triangulär framvinge och det yttre tvärbandet är rakt och breddas vid framkanten.

Pachycnemia hippocastanaria Mottmätare

Alla foton
Kännetecken: Grå smala vingar med två svaga ljusa spetsiga tvärlinjer som förstärks med svarta streck på ribborna. Vilar med vingarna delvis över varandra och ser mer ut som ett mott än en mätare.
©
♀+♂
Vingbredd: 25-32 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Calluna vulgaris, Salix cinerea