Agrotis cinerea Brunhalsat jordfly

Alla foton ♀/♂
Kännetecken: Ljusgrå framvingar med två tunna hackiga svarta tvärlinjer. Diffus mörk njurfläck och diffust brunt tvärband i mellanfältet som vinklas mitt på vingen och ofta går genom njurfläcken. Hanen har ganska brett kamtandade antenner.
 ©
♀+♂
Vingbredd: 33-40 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Thymus
Arterna är: Lite lika
Skillnad: Tvärlinjerna börjar med svart fläck vid framkanten hos ashworthii och den yttre är mer jämnt rundad, speciellt i främre halvan. Hanen av cinerea har kamtandade antenner.

Xestia ashworthii Blågrått jordfly

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Askgrå framvingar med varierande mängd brunt i bakre delen av mellanfältet. Två vågiga svarta tvärlinjer som startar med svart fläck vid framkanten. Den inre med rakt förlopp, den yttre som ett ?. Finns mörk form på Öland och Gotland.
©
♀+♂
Vingbredd: 35-40 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Plantago, Rubus, Rumex, Senecio, Taraxacum