Agriphila straminella Halmgult gräsmott

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Gulbruna framvingar som är ljusare i bakre halvan. Mörkbruna fjäll i den ljusare bakre halvan. Små svart prickar längs ytterkanten.
 ©
♀+♂
Vingbredd: 16-23 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Festuca ovina, Poa pratensis
Arterna är: Lite lika
Skillnad: Nemorella har mycket smalare framvingar med en böjd spets. Nemorella har helt annorlunda huvudform och hjässan är vit och nemorella har också en tydlig svart prick nära bakkanten på framvingen.

Ypsolopha nemorella Ljusgul trymal

Alla foton
Kännetecken: Brungula framvingar med en böjd spets. I inre delen finns en längsgående brun strimma med vitt streck längs framkanten och bakom detta finns en svart prick. Huvud och mellankropp vitaktiga.
©
♀+♂
Vingbredd: 20-24 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Lonicera