Kännetecken: Brungula framvingar med ett längsgående centralt vitt stråk från basen drygt halvvägs ut. En tydlig svart strimma framför det vita i yttre 3/4 och en mindre svart strimma bakom det vita i inre halvan. Svarta prickar längs ytterkanten.

Agriphila
deliella

Svartstrimmigt gräsmott

Alla foton
 ©
♀+♂
Vingbredd: 24-29 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter:
Arterna är: Mycket lika
Skillnad: Deliella har distinkta svarta strimmor bakom (främre halvan) och framför (yttre 3/4) det vita stråket, medan selasella på sin höjd har enstaka svarta fjäll där.
Kännetecken: Ljust brungula framvingar med ett vitt centralt längsgående streck från basen som fingrar sig mot bakhörnet.

Agriphila
selasella

Strandgräsmott

  Synonymer Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 21-30 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Festuca ovina, Glyceria, Poa