Agriopis marginaria Grågul frostmätare

Alla foton Synonymer ♀/♂
Kännetecken: Hanens teckning varierar en del. Vågig yttre tvärlinje och rak inre tvärlinje i regel framträdande. Tydlig rad av mörka prickar längs ytterkanten av både fram- och bakvinge skiljer den från liknande arter. Honan har tydliga vingstumpar.
 ©
♀+♂
Vingbredd: 12-37 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Alnus, Betula, Carpinus, Crataegus, Fagus, Populus tremula, Prunus, Quercus, Salix, Tilia, Ulmus
Arterna är: Lite lika
Skillnad: Hane: Yttre tvärlinjen har två utbuktningar hos leucophaeria, medan den hos marginaria har en utbuktning i främre halvan och är rak i bakre halvan. Leucopaheria har i regel en tydligare svart inre tvärlinje och marginaria har gult i grundtonen. Hona: Marginaria har mycket längre vingstumpar.

Agriopis leucophaearia Svartbandad frostmätare

Alla foton ♀/♂
Kännetecken: Hanen har triangulär vinge med runt framhörn. Varierande teckning på framvingen. I regel tydligt markerade svarta tvärlinjer där den yttre är vågig och den inre jämt böjd. Honan har mycket korta vingstumpar.
©
♀+♂
Vingbredd: 9-34 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Populus tremula, Quercus