Adaina microdactyla Hampflockelsfjädermott

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Liten med gulvit framvinge som delar sig strax utanför mitten. Svart punkt vid basen av delningen, två svarta prickar vid framkanten av främre fliken och en mitt på bakkanten av främre fliken.
 ©
♀+♂
Vingbredd: 13-17 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Eupatorium cannabinum
Arterna är: Lika
Skillnad: Microdactyla är mindre med smalare framvingar, speciellt är den bakre fliken smalare och spetsigare. Microdactyla har en liten men tydlig svart prick mitt på bakkanten av den främre fliken vilket didactylites saknar. De två mörka fläckarna längs främre flikens framkant är normalt mer distinkta hos microdactyla.

Hellinsia didactylites Fibbleblomsfjädermott

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Framvingen delar sig strax utanför mitten. Grå till gulaktig framvinge med svarta fjäll i otydliga rader. Svart punkt vid basen av delningen och mörk fläck vid framkanten ovanför denna. Svarta streck på bakkroppen.
©
♀+♂
Vingbredd: 19-23 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Hieracium