Acrolepiopsis assectella Lökmal

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Gråbrun framvinge med tydlig triangulär vit fläck vid bakkanten nära mitten. Mindre vita fläckar vid bakkanten närmare basen och ut mot spetsen. Vit fläck vid framkanten nära hörnet.
 ©
♀+♂
Vingbredd: 11-15 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Allium
Arterna är: Mycket lika
Skillnad: Betulella brunare med mindre triangulär vit fläck och saknar vitt streck vid bakkanten i inre delen av framvingen.

Acrolepiopsis betulella Ramslöksmal

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Brun framvinge med tydlig triangulär vit fläck vid bakkanten nära mitten. Ibland finns ytterligare spridda vita fjäll på framvingen.
©
♀+♂
Vingbredd: 11-15 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Allium