Acrolepiopsis assectella Lökmal

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Gråbrun framvinge med tydlig triangulär vit fläck vid bakkanten nära mitten. Mindre vita fläckar vid bakkanten närmare basen och ut mot spetsen. Vit fläck vid framkanten nära hörnet.
 ©
♀+♂
Vingbredd: 11-15 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Allium
Arterna är: Lika
Skillnad: Assectella är i snitt större, har mer markerad och tydligare triangulär vit bakkantsfläck halvvägs ut, har ett vitt bakkantsstreck innanför denna och inte lika brokigt tecknad framvinge. Autumnitella har ofta ett smalt vitt eller silvrigt tvärstreck från bakhörnet ända till framkanten.

Acrolepia autumnitella Besksötemal

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Bruna framvingar med vitaktig bakkantsfläck halvvägs ut och från bakhörnet går en mycket tunn vit tvärlinje mot framkanten. Spridda vita fjäll på resten av framvingen. Huvudet är gulbrunt och ljusare än framvingen.
©
♀+♂
Vingbredd: 9-13 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Solanum dulcamara