Acleris notana Matt björkvårvecklare

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Variabel. Framvingarna är gråvita, gulvita, gula eller brungula. Mörk triangulär framkantsfläck med centrum i grundfärgen. I regel tofsar av resta svarta och vita fjäll.
 ©
♀+♂
Vingbredd: 14-19 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Alnus glutinosa, Betula, Fagus, Populus, Pyrus, Rubus
Arterna är: Lika
Skillnad: Grå exemplar av notana påminner om implexana. Implexana har rödaktiga fjäll och inte lika spetsig framvinge.

Acleris implexana Rostgrå vårvecklare

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Silvergrå lite glänsande framvingar med små grupper med resta svarta fjäll. Rödaktig triangulär fläck i yttre delen vid framkanten och även mörkare vid roten med en del rödaktiga fjäll.
©
♀+♂
Vingbredd: 17-20 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula nana, Salix