Kännetecken: Variabel. Karakteristisk inbuktning på framkanten. Typiskt är gråbruna framvingar med mörkare rödbrun tvärgående vattring. Finns helt mörka och även gula eller rödaktiga exemplar med mörkare mellanfält.

Acleris
emargana

Inbuktad videhöstvecklare

Alla foton Synonymer
 ©
♀+♂
Vingbredd: 17-26 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Alnus glutinosa, Betula, Corylus, Populus, Salix caprea, Salix purpurea
Arterna är: Oskiljaktiga
Skillnad: Nyligen splittrade i två arter. Effractana ska ha grundare inbuktning på framkanten och resta tofsar av svarta fjäll. Genitalieundersökning för säker identifiering.
Kännetecken: Variabel. Karakteristisk inbuktning på framkanten. Typiskt är gråbruna framvingar med mörkare rödbrun tvärgående vattring och resta tofsar av svarta fjäll. Nyligen splittrad från Acleris emargana.

Acleris
effractana

Jolsterhöstvecklare

  Synonymer Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 17-25 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: