Zeiraphera Klockvecklare

4 Arter Detaljer
Fyra ganska variabla arter med orolig teckning. Tydlig fläck mitt på vingen vid bakkanten alternativt fortsätter den som ett tvärband till framkanten. Oftast är de tämligen karakteristiska men många exemplar kräver försiktighet vid bestämning.
Zeiraphera griseana
Lärkträdsvecklare
Zeiraphera rufimitrana
Rödhövdad silvergransvecklare
Zeiraphera ratzeburgiana
Granskottvecklare
Zeiraphera isertana
Ekklockvecklare
Vingbredd: 11-22 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Abies alba, Larix, Larix decidua, Picea, Pinus, Quercus