Yponomeutinae Spinnmalar

10 Genus, totalt 27 arter Fotoöversikt Detaljer
Tjugosex arter med mycket varierande utseende och storlek. Innehåller bl.a. två välkända grupper som har ett antal svårbestämda arter. För det första de vita spinnmalarna med svarta prickar som har larver som lever i ofta stora kolonier i vita spinn som ibland kan ses på långt håll. Den andra gruppen är de små och mycket svårbestämda gråmalarna. Även ett par av de andra arterna kräver stor försiktighet vid artbestämning.
Yponomeuta
Spinnmalar
Euhyponomeuta
Spinnmalar
Zelleria
Brunmalar
Kessleria
Bräckmalar
Swammerdamia
Gråmalar
Cedestis
Tallbarrmalar
Ocnerostoma
Tallbarrmalar
Vingbredd: 8-26 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Abies alba, Betula, Betula nana, Crataegus, Empetrum nigrum, Euonymus europaeus, Frangula alnus, Fraxinus excelsior, Hylotelephium, Hylotelephium telephium, Juniperus, Malus, Malus sylvestris, Parnassia palustris, Pinus, Pinus cembra, Pinus contorta, Pinus mugo, Pinus sylvestris, Prunus cerasus, Prunus padus, Prunus spinosa, Pyrus, Ribes nigrum, Ribes rubrum, Ribes uva, Rosa, Salix alba, Salix cinerea, Sorbus aucuparia