Yponomeuta Spinnmalar

8 Arter Detaljer
Åtta arter med vita eller grå framvingar med längsgående rader av svarta prickar. Ett par av arterna omöjliga att skilja åt på yttre kännetecken med kännedom om värdväxt löser i de flesta fall artbestämningen. Finns arter i andra familjer med vita framvingar och svarta prickar som man måste se upp med. Larverna lever i ofta stora grupper tillsammans i vita spinn som ibland kan svepa in hela träd eller buskar.
Vingbredd: 13-26 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Crataegus, Euonymus europaeus, Frangula alnus, Hylotelephium telephium, Malus sylvestris, Prunus cerasus, Prunus padus, Prunus spinosa, Pyrus, Salix alba, Salix cinerea, Sorbus aucuparia