Xystophora Terrassmalar

2 Arter Detaljer
Två arter med pudrade framvingar tack vare fjäll med annorlunda färgade spetsar. Båda är relativt enkla att identifiera trots nästan obefintlig teckning. Larverna lever i sammanspunna blad av ärtväxter.
Vingbredd: 11-12 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Lathyrus palustris, Lotus corniculatus, Medicago, Trifolium pratense, Vicia