Xanthorhoe Fältmätare

10 Arter Detaljer
Tio arter med mörkt mittfält. Några arter varierar en hel del. Liknande arter finns främst i släktet Epirrhoe.
Xanthorhoe biriviata
Springkornsfältmätare
Xanthorhoe designata
Svartkantad fältmätare
Xanthorhoe abrasaria
Videsnårsfältmätare
Xanthorhoe decoloraria
Violettbandad fältmätare
Xanthorhoe spadicearia
Brunröd fältmätare
Xanthorhoe ferrugata
Roströd fältmätare
Xanthorhoe quadrifasiata
Fyrbandad fältmätare
Xanthorhoe montanata
Backfältmätare
Xanthorhoe fluctuata
Svartfläcksfältmätare
Xanthorhoe annotinata
Skogsfältmätare
Vingbredd: 18-32 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Alchemilla, Alliaria, Alyssum, Brassica, Campanula, Cardamine, Galium, Galium palustre, Geranium, Geum, Impatiens, Impatiens glandulifera, Impatiens noli, Impatiens parviflora, Lamium, Plantago, Polygonum, Primula, Ribes rubrum, Rumex, Sisymbrium, Stachys, Stellaria, Urtica, Vaccinium myrtillus