Whittleia Säckspinnare

1 Arter Detaljer
En art där är hanen omisskännelig med fram- och bakvingar nätmönstrade i vitt och grått. Bakkroppen ljus. Antennerna kamtandade. Honan är masklik, 4-5 mm långa, har tillbakabildade ben och antenner och kroppen är gulaktig och avsmalnande bakåt. Larvsäcken täckt av smala grässtrån och 5-6 mm lång. I Sverige enbart känd från Vallda Sandö i Halland.
Whittleia retiella
Nätsäckspinnare
Vingbredd: 8-10 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Puccinellia maritima