Trichoplusia Metallflyn

1 Arter Detaljer
En art med ljusbruna framvingar med rik teckning. Det ljusa metalliska märket i regel tvådelat som bokstaven n och en droppe utanför. Mörkare brun fläck utanför/framför märket. Migrant med ett 10-tal observationer i Sverige. Kan förväxlas med mycket vanliga Autographa gamma.
Trichoplusia ni
Nimetallfly
Vingbredd: 30-40 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Cakile maritima, Calendula