Tholera Gräsflyn

2 Arter Detaljer
Två arter med tydlig oval och njurfläck med markerad ljus kant. Mörk inre och yttre tvärlinje och i ytterfältet en ljus våglinje. Hanarna har kamtande antenner, hos decimalis brett kamtandade. Båda arterna karakteristiska men viss försiktighet krävs vid artbestämning.
Tholera cespitis
Mörkbrunt fältfly
Tholera decimalis
Vitribbat fältfly
Vingbredd: 32-46 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Calamagrostis, Deschampsia, Festuca