Synanthedon Glasvingar

11 Arter Detaljer
Elva små eller ganska små arter. De har alla antingen smala gula tvärband på bakkroppen, eller ett brett rött tvärband. Sittande exemplar i regel inte så svåra att artbestämma om man ger akt på teckningen på bakkropp, mellankropp och om framvingarna eventuellt har någon färg.
Synanthedon scoliaeformis
Dolkstekelsglasvinge
Synanthedon spheciformis
Rovstekelsglasvinge
Synanthedon polaris
Högnordisk glasvinge
Synanthedon aurivillii
Fjällglasvinge
Synanthedon formicaeformis
Myrlik glasvinge
Synanthedon flaviventris
Krypvideglasvinge
Synanthedon myopaeformis
Äppelglasvinge
Synanthedon tipuliformis
Vinbärsglasvinge
Vingbredd: 15-38 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Alnus, Alnus glutinosa, Alnus incana, Betula, Betula pendula, Betula pubescens, Corylus avellana, Crataegus, Euonymus europaeus, Fagus sylvatica, Juglans regia, Malus, Populus, Prunus cerasus, Prunus domestica, Pyrus, Quercus robur, Ribes nigrum, Ribes rubrum, Ribes uva, Salix, Salix alba, Salix aurita, Salix caprea, Salix fragilis, Sorbus aucuparia, Syringa, Ulmus glabra, Viburnum lantana, Viburnum opulus