Swammerdamia Gråmalar

4 Arter Detaljer
Fyra mycket lika arter med grå framvingar med vit och svart teckning. Oftast vit fläck vid framkanten nära hörnet och diffust mörkt tvärband strax innanför mitten. Finns också fyra mycket lika arter i närstående släktet Paraswammerdamia och utan kännedom om värdväxt så kan bara fräscha och typiska exemplar bestämmas säkert från yttre kännetecken.
Vingbredd: 8-15 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula, Betula nana, Crataegus, Malus, Prunus cerasus, Pyrus, Sorbus aucuparia