Stauropus Tandspinnare

1 Arter Detaljer
Framvingarna mörkgrå med rostbrunt stråk vid bakkanten, hackigt gulaktigt tvärband, svarta fläckar utanför tvärbandet med i regel vit inre begränsning. De breda bakvingarna sticker ofta ut i viloställning. Hanens antenner unika. Mycket speciell larv.
Stauropus fagi
Ekorrspinnare
Vingbredd: 45-67 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula, Carpinus betulus, Corylus, Crataegus, Fagus sylvatica, Malus, Quercus, Salix, Tilia