Spargania Fältmätare

1 Arter Detaljer
Mörkt brunsvarta vingar med distinkt brett vitt tvärband med antydan till delningslinje i mitten. Fläckiga vingfransar.
Spargania luctuata
Mjölkefältmätare
Vingbredd: 23-34 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Epilobium angustifolium, Epilobium hirsutum, Epilobium montanum