Spaelotis Jordflyn

2 Arter Detaljer
Två arter med gråbruna framvingar och ofta ett rödaktigt stråk längs framkanten. Vingarna är ganska murriga och varierar från att vara ganska enfärgade till vältecknade. Suecica är bofast bara i Mellansverige.
Spaelotis ravida
Större åsjordfly
Spaelotis suecica
Mindre åsjordfly
Vingbredd: 35-50 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Artemisia, Cirsium, Rumex