Selenia Månmätare

3 Arter Detaljer
Tre karakteristiska arter med vit månskära mitt på framvingen och vågig ytterkant på samtliga vingar. Vilar antingen med vingarna ihop över ryggen eller upprest i vinkel. Flyger i två generationer.
Selenia dentaria
Grågul månmätare
Selenia lunularia
Urringad månmätare
Selenia tetralunaria
Rödbrun månmätare
Vingbredd: 27-50 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Acer platanoides, Alnus, Alnus incana, Betula, Calluna vulgaris, Corylus, Crataegus, Filipendula ulmaria, Fraxinus, Fraxinus excelsior, Lonicera, Malus, Prunus, Prunus padus, Prunus spinosa, Quercus, Rhamnus, Ribes, Rosa, Rubus idaeus, Salix, Sorbus aucuparia, Tilia, Vaccinium