Scotopteryx Backmätare

3 Arter Detaljer
Tre arter med lite varierande färg men i regel grå vingar med tre tvärlinjer varav de två yttre begränsar mörkare mittfält.
Scotopteryx chenopodiata
Vickerbackmätare
Scotopteryx mucronata
Gulstreckad backmätare
Scotopteryx luridata
Gråstreckad backmätare
Vingbredd: 25-38 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Astragalus glycyphyllos, Cymbalaria muralis, Cytisus scoparius, Genista, Lathyrus pratensis, Lotus corniculatus, Trifolium, Ulex, Vicia