Psychophora Fältmätare

1 Arter Detaljer
Gråbruna vingar med antydan till ljusare tvärband. Flyger på stenig fjällhed på ca 1000 m höjd i norra Lappland.
Psychophora sabini
Polarfältmätare
Vingbredd: 22-29 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Vaccinium myrtillus