Psychinae Säckspinnare

3 Genus, totalt 5 arter Fotoöversikt Detaljer
Fem liknande arter där hanen har enfärgade gråbruna framvingar som ofta är glansiga, grått huvud och antennerna är tydligt kamtandade. Honan är vinglös, 3-6 mm lång, har långt äggläggningsrör, mer eller mindre krumböjd bakkropp och analull i en ring runt bakkroppen. Säckarna täcks av längsgående strån hos tre av arterna samt mer oregelbundna växtdelar hos två av dem.
Bacotia
Säckspinnare
Proutia
Säckspinnare
Psyche
Säckspinnare
Vingbredd: 11-18 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Alnus incana, Betula, Populus tremula, Rubus idaeus, Salix caprea