Psyche Säckspinnare

2 Arter Detaljer
Två mycket lika arter där hanen har glänsande gråbruna framvingar, grått uvud och antennerna är kamtandade med fjäll på tänderna. Honan är vinglös, 4-6 mm lång, antennen har 10-17 segment, långt äggläggningsrör, analull ljusbrun runt bakkroppen.
Psyche casta
Mindre stråsäckspinnare
Psyche crassiorella
Större stråsäckspinnare
Vingbredd: 11-17 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Alnus incana, Betula, Populus tremula, Rubus idaeus, Salix caprea