Pseudotelphusa Bladkantmalar

2 Arter Detaljer
Två tämligen små arter med ljus grundfärg och mörk teckning. Scalella mycket karakteristisk. Paripunctella varierar mycket i grundfärg och grå exemplar är mycket lika Teloides wagae.
Vingbredd: 9-16 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula, Myrica gale, Quercus