Prays Vesslemalar

2 Arter Detaljer
Två arter med ganska långa uppåtstående palper och liggande fjäll på huvudet, Fraxinellus har normalt mycket karakteristisk teckning, men förekommer i en mörk form som är mycket lik ruficeps. Larverna minerar först i blad och senare i unga skott av ask.
Prays fraxinellus
Vit askmal
Prays ruficeps
Brun askmal
Vingbredd: 12-18 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Fraxinus excelsior