Plutella Senapsmalar

4 Arter Detaljer
Fyra arter vars framvingar är brunaktiga med tydligt ljusare stråk längs bakkanten med en skarp och vågig främre kant. Labialpalpernas andra segment bildar en ganska lång framåtriktad tofs och det tredje är uppåtriktat. Antennerna är framåtriktade vid vila. Två av arterna är fjällarter med mycket begränsad utbredning, medan xylostella är en världsvid art som kan sprida sig långa distanser och vissa år är extremt vanlig. Alla arter lever på korsblommiga växter.
Vingbredd: 11-18 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Alliaria petiolata, Alyssum, Arabis, Arabis alpina, Armoracia, Barbarea, Brassica, Cakile maritima, Cardamine, Hesperis matronalis, Isatis tinctoria, Raphanus raphanistrum, Reseda, Sinapis