Pheosia Porslinsvingar

2 Arter Detaljer
Karakteristisk släkte men noggrannhet krävs för att skilja arterna åt.
Pheosia tremula
Pilporslinsvinge
Pheosia gnoma
Björkporslinsvinge
Vingbredd: 34-60 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula, Populus, Populus tremula, Salix