Perittia Tryminerarmalar

3 Arter Detaljer
Tre arter varav en är helt vit och mycket svår att skilja från aningen mindre Elachista argentella. De två andra arterna lever på try och är grå med diskret teckning som dock är typisk på vältecknade exemplar.
Perittia farinella
Vit gräsmal
Perittia herrichiella
Vitfläckig trymal
Vingbredd: 8-14 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Lonicera periclymenum