Parornix Veckmalar

12 Arter Detaljer
Tolv mycket lika arter som ofta är omöjliga att bestämma till art och är de lite slitna måste de samlas in för bestämning. Framvingarna är mörkgrå med vita eller vitgula framkantsfläckar. Teckningen tillsammans med viloställningen gör gruppen lätt att känna igen. Artskiljande karaktärer finns på yttre segmentet på palperna (3 arter har rent vitt, 1 svart med vit spets och övriga vitt med svart fläck), mängden vitt längs bakkanten, framkantsfläckarnas nyans (rent vita eller gula) och tydlighet, utbredningen av yttre mörka delningslinjen i fransarna (fräscha exemplar) och en viktig ledtråd är också miljö och värdväxt. I de senare stadierna lever larverna under ett bladveck och även puppan placeras så. Några kan bara skiljas via värdväxt eller genitalieundersökning.
Parornix loganella
Fjällbjörksveckmal
Parornix fagivora
Bokveckmal
Parornix carpinella
Avenboksveckmal
Parornix anglicella
Hagtornsveckmal
Parornix devoniella
Hasselveckmal
Parornix betulae
Vårtbjörksveckmal
Parornix scoticella
Rönnveckmal
Parornix finitimella
Mindre slånveckmal
Parornix traugotti
Glasbjörksveckmal
Parornix polygrammella
Dvärgbjörksveckmal
Parornix atripalpella
Svartpalpsveckmal
Parornix torquillella
Större slånveckmal
Vingbredd: 7-13 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula, Betula nana, Carpinus betulus, Corylus avellana, Crataegus, Fagus sylvatica, Fragaria, Malus sylvestris, Prunus domestica, Prunus spinosa, Sorbus aucuparia