Orthosiini Sälgflyn

3 Genus, totalt 10 arter Fotoöversikt Detaljer
Tio arter som är karaktärsarter tidigt på våren. Många av arterna i Orthosia är mycket variabla och kräver ofta försiktighet vid bestämning.
Panolis
Skogsflyn
Orthosia
Sälgflyn
Anorthoa
Sälgflyn
Vingbredd: 24-45 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Acer, Achillea, Alnus, Alnus incana, Artemisia, Artemisia vulgaris, Betula, Calluna, Carpinus, Corylus avellana, Crataegus, Fagus, Geranium, Lonicera, Malus domestica, Picea, Pinus sylvestris, Populus, Populus tremula, Prunus, Prunus padus, Prunus spinosa, Quercus, Ribes nigrum, Rosa canina, Rubus idaeus, Rumex, Salix, Tilia, Trifolium, Ulmus, Vaccinium, Vaccinium myrtillus, Vaccinium uliginosum