Orthosia Sälgflyn

8 Arter Detaljer
Åtta vårflygande arter som utgör majoriteten av nattflyna under tidig vår. Typiska exemplar inte så svåra att skilja åt, men variationen är ganska stor hos flera arter och speciellt kan ovanligt mörka exemplar vara svåra att bestämma.
Orthosia incerta
Större sälgfly
Orthosia miniosa
Rödlätt sälgfly
Orthosia cerasi
Busksälgfly
Orthosia cruda
Mindre sälgfly
Orthosia populeti
Aspsälgfly
Orthosia gracilis
Grått sälgfly
Orthosia opima
Brunbandat sälgfly
Orthosia gothica
Gotiskt sälgfly
Vingbredd: 24-42 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Acer, Achillea, Alnus, Alnus incana, Artemisia, Artemisia vulgaris, Betula, Calluna, Carpinus, Corylus avellana, Crataegus, Fagus, Geranium, Lonicera, Malus domestica, Populus, Populus tremula, Prunus padus, Prunus spinosa, Quercus, Ribes nigrum, Rosa canina, Rubus idaeus, Rumex, Salix, Tilia, Trifolium, Ulmus, Vaccinium, Vaccinium myrtillus, Vaccinium uliginosum