Opostegidae Ögonlockmalar

2 Genus, totalt 3 arter Fotoöversikt Detaljer
Tre arter som karakteriseras av att första antennsegmentet är förstorat och bildar ett vitt ögonlock. Alla arterna har rent vita framvingar med brunaktig arttypisk teckning och är normalt enkla att identifiera, Larvstadiet ofullständigt känt, men minerar troligen på örter. De är nattaktiva och kommer till ljus.
Opostega
Ögonlocksmalar
Pseudopostega
Ögonlocksmalar
Vingbredd: 7-12 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Caltha palustris, Lycopus europaeus, Mentha, Rumex acetosella