Oligia Ängsflyn

4 Arter Detaljer
Fyra små nattflyn där strigilis, versicolor och latruncula är variabla och mycket lika och kan kräva genitalieundersökning för säker artbestämning. De flesta exemplar har ett mörkare mellanfält med svart längsgående streck i bakre delen mellan tvärlinjerna.
Oligia strigilis
Hundäxingsängsfly
Oligia versicolor
Brokigt ängsfly
Oligia latruncula
Rödskimrande ängsfly
Oligia fasciuncula
Rödgult ängsfly
Vingbredd: 22-28 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Arrhenatherum elatius, Dactylis glomerata, Deschampsia cespitosa, Elymus, Elytrigia repens, Festuca ovina, Phalaris arundinacea, Poa