Oecophorini Praktmalar

14 Genus, totalt 23 arter Fotoöversikt Detaljer
Tjugotre arter av mycket växlande utseende. Flera av dem mycket spektakulära. Gemensamt är långa eller mycket långa och uppåtriktade palper. Larverna lever antingen av murken ved eller av diverse animaliska eller vegetabiliska rester. Några är mycket tillbakadragna och ses sällan, medan andra ofta hittas inomhus eller i nära anslutning till bebyggelse.
Bisigna
Praktmalar
Schiffermuelleria
Praktmalar
Denisia
Praktmalar
Eratophyes
Praktmalar
Decantha
Praktmalar
Metalampra
Praktmalar
Endrosis
Skräpmalar
Hofmannophila
Skräpmalar
Borkhausenia
Praktmalar
Crassa
Praktmalar
Batia
Praktmalar
Epicallima
Praktmalar
Oecophora
Praktmalar
Harpella
Praktmalar
Vingbredd: 7-28 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To

Värdväxter: Abies alba, Acer, Acer pseudoplatanus, Alnus, Betula, Corylus, Crataegus, Fagus, Fraxinus, Larix, Malus, Picea abies, Pinus, Pinus sylvestris, Prunus, Pyrus, Quercus, Sorbus, Tilia, Ulmus