Oecophoridae Praktmalar

2 Tribi, totalt 25 arter Fotoöversikt Detaljer
Tjugofem arter av mycket varierande utseende. Många av arterna Oecophorini är mycket spektakulära och har långa uppåtriktade palper. Larverna i detta tribus lever antingen av murken ved eller av diverse animaliska eller vegetabiliska rester. Några är mycket tillbakadragna och ses sällan, medan andra ofta hittas inomhus eller i nära anslutning till bebyggelse. De två arterna i Pleurotini har framåtriktade yviga palper som gör att de närmast påminner om gräsmott, men teckningen är unik.
Oecophorini
Praktmalar
Pleurotini
Palpljungmalar
Vingbredd: 7-28 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Abies alba, Acer, Acer pseudoplatanus, Alnus, Alnus glutinosa, Alnus incana, Betula, Calluna, Campanula persicifolia, Campanula rotundifolia, Corylus, Crataegus, Daphne mezereum, Erica, Fagus, Fraxinus, Larix, Malus, Picea abies, Pinus, Pinus sylvestris, Polygala vulgaris, Prunus, Pyrus, Quercus, Sorbus, Tilia, Ulmus